V diplomski nalogi smo na osnovi evropske in slovenske strokovne literature o žičniških napravah (Direktive EU, Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, podzakonskih aktih, tehničnih predpisih, standardih …) zbrali ter predstavili periodiko vzdrževalnih del na žičniški napravi Kaštivnik v njeni življenjski dobi.

 

Zaradi obširne literature, ki je podana v različnih izvodih različnih avtorjev, smo povzeli bistvo v skrajšani obliki zaradi lažjega pregleda pri načrtovanju in izvedbi vzdrževalnih del. Vsa vzdrževalna dela smo ovrednotili glede na potrebne predvidene delovne ure vzdrževanja in pregledov; prav tako smo ovrednotili ves potreben material in dele, potrebne za zamenjavo.

photo-1422217604777-710d38a8d846

Ovrednotenje smo zasnovali na podlagi trenutnih cen, ki smo jih pridobili po predračunih ali računih proizvajalcev opreme. Problem pri vzdrževanju je predstavljalo pomanjkanje podatkov glede načrtovanja stroškov samega vzdrževalnega procesa v življenjski dobi žičniške naprave in preveč obširne literature same zakonodaje, standardov ter navodil za vzdrževanje. Zato smo to tematiko razdelali in strnili v diplomski nalogi, kar nam bo v prihodnje pri delovnem procesu zelo koristilo in le-tega tudi poenostavilo.

 

Download full insight