Raziskava trga in poslovni načrt start up podjetja “Dimnik” d.o.o.

213

V diplomskem delu smo podrobneje spoznali pojem podjetništva, podjetniške ideje, priložnosti.

Podjetništvo je že desetletja gonilo gospodarstva in vse bolj in bolj pridobiva na veljavi tudi med mladimi, saj se zaradi nestabilnih obstoječih služb odločajo za lastno poslovno pot.

Dognali smo, da dobrega in uspešnega podjetja ni brez poslovnega načrta. V njem je
predstavljeno načrtovano poslovanje podjetja in karakteristike podjetja, velik poudarek pa je na finančnih predpostavkah bodočega poslovanja podjetja.

V diplomskem delu smo preverili, če je opravljanje dimnikarske dejavnosti samo podjetniška ideja ali tudi podjetniška priložnost. Dimnikarstvo je aktualna in pereča tema, v zadnjem letu doživlja zakonodajne spremembe in bo po vsej verjetnosti z naslednjim letom licencirano.

Z raziskavo trga smo ugotovili, da gre za priložnost, anketirani prebivalci v občini Duplek si
namreč želijo večje ponudbe dimnikarskih storitev. S finančnimi analizami smo ugotovili, da se takšno podjetje tudi finančno splača. Tako smo potrdili vse trditve diplomskega dela: raziskava trga je kakovostna podlaga za poslovno načrtovanje tržnega dela poslovnega načrta, saj smo z raziskavo preverili konkurenco in trenutno zadovoljstvo z dimnikarskimi storitvami,ter potrdili, da je naša ideja inovativna in tržno utemeljena. To pomeni, da je na območju Zgornjega Dupleka prostor za še eno novo dimnikarsko podjetje. Finančne projekcije poslovnega načrta kažejo pozitivni poslovi rezultat.

Podana znanja na Academii so omogočila, da smo ustrezno ovrednotili, katera literatura je
primerna za teoretični del naloge, poleg tega smo pri izvajanju ankete uporabljali veščine
komuniciranja, ki smo se jih naučili na šoli. Pri pisanju poslovnega načrta pa smo uporabljali
kot pripomoček model poslovnega načrta predstavljen pri predmetu podjetništvo in za izračun finančnih projekcij poslovanja uporabili na šoli razpoložljiv program, ki smo ga spoznali že za časa študija. Diplomsko delo nam tako pomeni ne samo dokončanje šolanja, temveč ponovitev in utrditev vseh, še kako uporabnih znanj, naučenih na Academii.

Download full insight
SHARE
Previous articleRaziskava trga in poslovni načrt podjetja MPC KOM d.o.o.
Next articleOrientation day 2015
Marko selinšek je diplomant Višje strokovne šole Academia, programa Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjal v mesecu septembru 2015.