Požarna varnost v postopkih pretakanja goriv po zaprtem sistemu na bencinskih servisih Petrol

140

»Petrol je vodilna slovenska energetska družba, ki Sloveniji zagotavlja strateško oskrbo z naftnimi proizvodi in drugimi energenti. Njihova razvejana mreža bencinskih servisov voznikom ponuja vse, kar potrebujejo na poti. Petrol je sistem zaprtega polnjenja podzemnih rezervoarjev začel uvajati že leta 1995, čeprav je bilo to področje ustrezno zakonsko urejeno šele dobra štiri leta kasneje. Pri zaprtem sistemu polnjenja rezervoarjev na bencinskih servisih sta cisterna in skladiščni rezervoar za gorivo med polnjenjem povezana. Hlapi, izpodrinjeni iz rezervoarja, zato ne prehajajo v okolje, pač pa se vodijo nazaj v avtocisterno. Pri njenem naslednjem polnjenju pa se prek sistema za kondenzacijo vrnejo v skladiščni rezervoar« (http://www.petrol.si/eko/2000/slo/2_del/zrak/index01.html).

 
V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela, ki zajema opisovanje dejstev, procesov in stališč s področja navodil za pretakanje goriv po zaprtem sistemu, nevarnosti pri pretakanju goriv v podzemne rezervoarje ter ukrepe za ublažitev nesreč. Predstavili smo požarno varnost in izobraževanje zaposlenih na bencinskih servisih Petrol o požarnem redu in požarni varnosti. Opisali smo organizacijo Petrol, d. d., pretakanje goriv po zaprtem sistemu na bencinskih servisih Petrol, opisali smo, kaj je potrebno pred, med in po pretakanju goriv v podzemne rezervoarje, da je to delo varno opravljeno. Prav tako smo priložili fotografije potrebnih dokumentov za pretakanje goriv in samega pretakanja goriva iz avtocisterne v podzemne rezervoarje.

pK02sCLwT3Op7AZBbdz6_msp_0701_6004
Po Petrolovih internih gradivih smo povzeli požarno varnost, ki vključuje požarni red, izdelavo ocene požarne ogroženosti, usposabljanje zaposlenih in pravice ter dolžnosti zaposlenih glede požarne varnosti na bencinskih servisih. Opisali smo tudi varstvo pri delu, njihova temeljna načela glede varstva pri delu, ki so med drugim izogibanje nevarnostim, nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim itd.

 

Download full insight