Optimizacija vzdrževalnih del na hidroelektrarni

159

V prvem delu diplomskega dela je predstavljena osnovna razdelitev vzdrževalnih del s poudarkom na vzdrževalnih delih za strojne naprave in sklope, ki jih opravljam kot strojni vzdrževalec na hidroelektrarni. Večina del, ki so opisana, so podobna za vse hidroelektrarne, na katerih sem pri vzdrževalnih delih sodeloval tudi sam. Vendar so nekatera dela drugačna in se razlikujejo glede na objekt oz. izboljšano tehnologijo vgrajene strojne opreme glede na časovno prenovo.
V drugem delu je poudarek na optimizaciji in izvedbi dnevnih, tedenskih in mesečnih vzdrževalnih del, reviziji, remontu in razširjenem remontu. Predstavljeni so postopki oz. dela od vstavljanja pomožnih zapornic do končnih preizkusov in meritev, skratka vse, kar naj bi se pri vzdrževanju na hidroelektrarnah pregledalo, popravilo, zamenjalo, preizkusilo, da kasneje pri obratovanju ne nastopi nepričakovani zaso ovrednotena ter grafično prikazana glede na začetek, trajanje in zaključek del. Dela morajo biti izvedena kvalitetno, da kasneje ne bi prišlo do okvar na napravah, na katerih so bila opravljena vzdrževalna dela in pregledi.

reka
Z rednimi letnimi vzdrževalnimi deli pripomoremo k boljši obratovalni sposobnosti – razpoložljivosti agregata pri proizvodnji električne energije. S tem se izognemo povečanim stroškom in gospodarski škodi zaradi nepredvidljivih zastojev, strojem in napravam pa podaljšujemo življenjsko dobo obratovanja.

Download full insight