Janja Viher: Love and Passion to Work

DIREKTORICA ZAVODA ZA TURIZEM MARIBOR - POHORJE, KI JE PO PREVZEMU KRMILA LETA 2012 INSTITUCIJI VLILA NOVO ENERGIJO IN DALA NOVA KRILA, DA SE JE LE-TA RAZVILA V MNOGO POGLEDIH.

389

JANJO OZNAČUJEJO KOT ENERGIČNO, Z NEUSAHLJIVIM VIROM ELANA IN MOTIVACIJE. OB DIREKTORSKI FUNKCIJI NA ZAVODU ZA TURIZEM MARIBOR- POHORJE, REGIONALNI DESTINACIJSKI ORGANIZACIJI, KI PREDSTAVLJA, USKLAJUJE IN USMERJA ORGANIZACIJO TURIZMA V DESTINACIJI IN OBSEGA 22 ZGORNJEPODRAVSKIH OBČIN,  SE VIHERJEVA UDEJSTVUJE ŠE NA MNOGIH DRUGIH PODROČJIH. JE ČLANICA RAZLIČNIH KOMISIJ, UPRAVNIH ODBOROV IN ZVEZ. JE INTERPRETATORKA NARAVNE DEDIŠČINE, TURISTIČNA VODNICA, UREDNICA RAZNOVRSTNIH GLASIL IN PUBLIKACIJ TER  TURISTIČNEGA MAGAZINA ODLIČNO!.

Katere so tiste delovne izkušnje, ki so vas izoblikovale v vodjo?

Izkušnje izhajajo iz mojega predhodnega dela in delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. V preteklih 20-ih letih sem delo- vala tako v lokalni samoupravi, razvojni agenciji in v gospodarstvu, povsod pa sem opravljala vodilne funkcije. Delala sem na raznovrstnih področjih, turizem pa je bil zmeraj moja velika ljubezen. Če se na neki točki v življenju nisem poklicno ukvarjala s turizmom, sem to počela v svojem prostem času, saj sem od nekdaj člani- ca različnih združenj, društev, zvez in podobno. Torej izkušnje so iz »kilometrine«, ki jo imaš in jo pridobiš skozi leta aktivnega dela in predvsem iz strasti, želje, vizije po ustvarjanju in delu

“Cenim marljivost, iskrenost in družbeno odgovornost. Iščem še kanček  več inovativnosti, povezovanja in mreženja med zaposlenimi in odprtost ter širino.”

Kot direktorica javnega zavoda imate odgovornosti in pristojnosti – na koga oz. na kaj se eno in drugo nanaša?

V bistvu je veliko več od- govornosti, kot pristojnosti. Javni zavod je institucija, kjer so naloge in opravila jasno določene, kljub temu pa je dela vedno veliko več. V očeh javnosti smo namreč institucija, ki se mora odzvati vsem trendom, tudi takšnim, ki niso neposredno vezani na turizem ali promocijo.

Kam, glede na globalni vidik, umeščate destinacijo Maribor – Pohorje in kje so priložnosti za njeno rast?


Destinacija Maribor – Pohorje se pozicionira  kot zelena destinacija za sprostitev in aktivni odmor, za doživljanje vrhunske kulture in bogate tradicije, za raziskovanje slikovitega podeželja, za uživanje ob izjemnih štajerskih vinih in pristni kulinariki ter za doživetje štajerskega gostoljubja. Destinacija ima dobro geostrateško lego na pomembnem prometnem koridorju in dobre avtocestne povezave s sosednjimi evropskimi mi mesti. Velikega pomena je bližina večjih mednarodnih letališč in seveda lokalnega, ki ima velik razvojni potencial. Priložnosti za širitev so predvsem na področjih prometne infrastrukture in javnega prevoza, trajnostnega razvoja, izkoristka potenciala vodnih površin, učinkovite- ga trženja celoletnih programov ter regijskega sodelovanja in povezovanja med občinam ter povečanja čezmejnega sodelovanja za skupen nastop na tretjih trgih.

INTERVJU_JANJA 2

“Svoje delo moraš sprejemati kot hobi, kot način življenja in ga opravljati s strastjo… delo ti mora biti užitek, strast, ljubezen. Brez tega ni uspeha.”

Kakšen mora po vašem mnenju biti posameznik, ki deluje na vodstveni funkciji, na področju turizma?

V turizmu se delavnik nikoli ne zaključi ob 15. uri, praznikov, prostih dni in dopustov ni. Svoje delo moraš zato sprejemati kot hobi, kot način življenja in ga opravljati s strastjo. Vodstvena funkcija pomeni, da moraš ob naštetem še krmariti po razburkanem terenu, neprestano iskati kompromise oz. rešitve in vedno biti najboljši. Delo ti mora biti užitek, strast, ljubezen. Brez tega ni uspeha.

V kolikšni meri se vodenje javnega zavoda razlikuje od vodenja gospodarske družbe v privatni lasti?

Razlika je definitivno velika. V javnem zavodu je tvoje delo na očeh Sveta zavoda, ožje in širše javnosti, boriti se moraš za proračunska sredstva in sredstva partnerjev. Odgovarjaš za delo zavoda, za zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo občank in občanov, deležnikov, partnerjev in najpomembnejše: obiskovalcev mesta in destinacije.

Glede dela, obsega dela, financiranja in zagotavljanja likvidnosti ter zdravega denarnega toka pa je situacija podobna. Neprestano moraš gospodarno ravnati in pridobivati sredstva iz raz- ličnih virov. Prav tako moraš ves čas razmišljati tržno, da lahko kreiraš programe in aktivnosti ki so vezane dolgoročno in presegajo tekoče proračunsko leto.

“Tisto, kar me napolni vsak dan je narava, družina in neprecenljivi prijatelji, brez katerih bi bilo življenje brezbarvno. Velikokrat je namreč  potrebno srečo iskati  v malih stvareh  in iskrenih pozornostih.”

Kakšen pristop/način vodenja svojih sodelavcev imate?

Uspešen vodja je tisti, ki je v vsaki situaciji najde rešitev ali poda predlog za izboljšave v delovnih procesih. Vedno moraš najti prave odgovore in stališča ter med zaposlenimi gojiti enakov- reden odnos, saj ob odsotnosti enega člena iz ekipe, trpi celotna organiziranost. Učinkovito in dolgoročno uspešno vodenje kadrov zahteva tudi čas, ki je potreben za spremembe, nadgradnje in izboljšave. Potrebno je tudi neprestano izobraževanje in usposabljanje ter mreženje v kolektivu in izven njega.

Katere so tiste lastnosti, znanja, ki jih pri svojem kadru cenite in tudi iščete?

Samostojnost pri delu, kreativnost, energičnost, prijaznost, znanja in veščine timskega dela ter strokovno podkovanost. Cenim marljivost, iskrenost in družbeno odgovornost. Iščem še kanček več inovativnosti, povezovanja in mreženja med zaposlenimi in odprtosti ter širino. Vedno poudarjam, da je vsako uspešno izvedeno delo potrebno nagraditi, četudi le z besedo »hvala«.

Kaj počnete v prostem času? Katere so tiste aktivnosti, ki vas osebno izpopolnjujejo?
Srečo imam, da je turizem v meni tisto, kar me je kovalo v intenzivni društveni dejavnosti in izvajanju projektov, da sem se v vodah turizma znašla v vseh stebrih njegovega obstoja in ga zato tudi živim. Prosti čas je zato vedno namenjen raziskovanju novih destinacij, branju strokovne literature, študiju. Tisto, kar me napol- ni vsak dan je narava, družina in neprecenljivi prijatelji, brez katerih bi bilo življenje brezbarvno. Velikokrat je namreč potrebno srečo iskati v majhnih stvareh in iskrenih pozornostih.

Kaj bi rekli, da je največja dodana vrednost vašega poslanstva in kaj je najgloblji primanjkljaj, na katerega ob sprejemu pozicije niste računali?

Največja dodana vrednost je prav gotovo z leti pridobljeno znanje in neprestano učenje, izobraževanje. Veliko sem se naučila tudi, ko sem se spopadala z boleznijo in posledično z lastnim preživetjem – takšna izkušnja te namreč preoblikuje, na svet začneš gledati drugače in postaviš si druge prioritete. Na le-teh pa gradiš svojo osebnost in poslovno pot.

Primanjkljaj je definitivno večplasten in se povezuje s trenutno situacijo, ki vlada trgu. Ob vsem tem pa je naša destinacija še mlada in gradnja uspešnosti je odvisna od veliko dejavnikov, na katere imaš ali nimaš vpliva. Za razvoj odličnosti je potreben čas in polna mera vztrajnosti, dela in odrekanj, da na koncu prideš do želenega cilja – vendar nikoli sam. Vedno v partnerskih povezavah, zdravih jedrih, ki skupaj gradijo na prepoznani, uspešni in prijazni destinaciji.

Intervju je bil objavljen v 8 izdaji revije Direktor

Komentarji izražajo stališča avtorjev, in ne nujno tudi uredništva Academie. 

Download full insight

INTERVJU_JANJA 3