V prvem delu diplomske naloge je bilo predstavljeno podjetje Palfinger d.o.o., obravnavali
smo tehnologijo odrezavanja, CAD-CAM programe, ter primer programiranja CNC obdelovalnih strojev na osnovi krmilnikov, kot so Fanuc, Siemens, Heidenhain. V drugem, praktičnem delu diplomske naloge pa je predstavljeno obdelovanje ležajnih sedežev na  sestavnih komponentah za žerjave s poudarkom na problematiki umerjanja medosne razdalje in določanja izhodiščnih točk na CNC obdelovalnih strojih.
Prvotno smo za umerjanje medosne razdalje na obdelovancu uporabljali ročni postopek z merilno uro.  Postopek je bil časovno neustrezen in možnost napačne meritve sorazmerno velika, kar je posledično prispevalo k netočni obdelavi in občasnemu izmetu. Zato smo prešli na uporabo merilne glave s tipalom PMG-20, s katero smo sicer dosegli časovni prihranek 4 minute na kos obdelovanca, nismo pa odpravili možnosti napake pri merjenju in posledično verjetnosti kakovostno neustreznih izdelkov.
TxbDzeAhRmCwa6DDrbOQ_kazan-big
Pri obdelavi na CNC obdelovalnih strojih sta med drugim pomembna nastavitveni čas in
natančnost izdelkov, zato smo tehnologijo obdelave izboljšali še na ta način, da smo
obdelovalne stroje »nadgradili« z namenskim merilnim orodjem znamke Renishaw RMP60.
Nameni te avtomatizacije so bili racionalizacija postopka, skrajšanje časa, povečanje natančnosti in učinkovitosti obdelave komponent.
Primerjava vseh treh zgornjih postopkov je potrdila pravilnost naše odločitve. Zaključimo lahko, da podjetje, ki želi ohraniti konkurenčnost, mora med drugim slediti celovitim rešitvam
avtomatizacije. V našem primeru se je izkazalo, da nam optimalni čas in kakovost obdelave zagotavljajo skupni učinki, kot so ustrezna merilna programskega orodja, ustrezna izbira tehnoloških pogojev obdelave vključno z optimalno izbiro vrste in geometrije rezalnega orodja glede na material ter geometrijo obdelovanca.
Download full insight