Domači glasbeni studio

295
Cilj diplomske naloge je bil prikazati, kako se lotiti lastne produkcije oziroma izdelave amaterskega avdio izdelka, in sicer na prearanžiranju že obstoječe kompozicije (Billy Idol: Eyes without a face) v domačem glasbenem studiu.
Dokazati sem skušal, da lahko z opremo nižjega cenovnega razreda izdelam zadovoljiv posnetek, in menim, da smo lahko precej uspešni oziroma kreativni. Vesel sem, da se z malo truda da ovreči trditev, da se z nizkocenovno opremo ne da posneti izdelka zadovoljive kvalitete.
Vsekakor je to diplomsko delo tudi meni prineslo precej koristnega znanja in izkušenj. Z raziskovanjem in prebiranjem knjig sem odkrili veliko novih tehnik snemanja, ki so mi pomagale pri izboljšavi domačega avdio izdelka oziromaprearanžiranju že obstoječe kompozicije z lastnim igranjem in lastno produkcijo.
Zraven denarja, ki je potreben pri izdelavi domačega studia, pa je konec koncev najbolj pomembno, da sem delo opravljal častno po vseh svojih zmožnostih, s srcem in dušo.
Download full insight